Huisreglement

Tafeltenniscenter Sint-Truiden heeft als doel de competitieve en recreatieve sport, evenals de ontspanning te bevorderen in een sfeer van sportieve inzet en fair-play. De leden en hun ouders worden geacht actief aan het verenigingsleven deel te nemen en de gebruikelijke sociale gedragsregels na te leven.

Leden en hun ouders dienen zich steeds hoffelijk te gedragen, zowel in de club als op het terrein, in de kleedkamers en bij wedstrijden of verplaatsingen.

Tafeltennis is een teamsport en de leden dienen dus van ploeggeest te getuigen. Men dient tijdig aanwezig te zijn op afspraken, wedstrijden en trainingen. Bij verhindering voor een wedstrijd verwittigt men minstens 2 dagen voor de wedstrijd de trainer of verantwoordelijke.

Bij wedstrijden en tornooien wordt zonder uitzondering het voorgeschreven uniform (clubkleur) gedragen.

Spelers dienen zich tijdens het spel in te zetten in functie van de ploeg, zich te onthouden van wangedrag en geweld tegen medespelers of tegenstanders, en de scheidsrechter te respecteren, zowel thuis als op verplaatsing.

Voor sommige leeftijdsgroepen is een medisch attest vereist alvorens aan de wedstrijd te mogen deelnemen. Een medisch onderzoek is steeds aangeraden. De club wijst elke aansprakelijkheid af in geval van medische verwikkelingen of ongevallen die te wijten zijn aan fysische ongeschiktheid.

Leden die in regel zijn met het jaarlijks lidgeld, zijn via de club verzekerd voor ongevallen die direct verband houden met de uitoefening van tafeltennis.

Toeschouwers dienen het team op positieve wijze aan te moedigen. Al dan niet goed bedoelde aanwijzingen aan het team en/of opmerkingen aan de coach of scheidsrechter dienen achterwege te blijven. Enkel de coach is gerechtigd aanwijzingen te geven tijdens de wedstrijd.

De club kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal. Het materiaal van de club dient met de nodig zorg te worden behandeld.

Het gebruik van drugs en stimulerende middelen is ten strengste verboden. In geval van inbreuk zal het bestuur onverwijld overgaan tot de definitieve uitsluiting van het lid.

Barkosten worden meteen en contant betaald. Snacks en drank zijn verkrijgbaar aan de toog. Biergebruik is toegestaan vanaf de leeftijd van 17 jaar, of mits toestemming van de ouders, vanaf 16 jaar.

De leden dienen de club en omgeving proper te houden. De vuilnisemmers dienen om alle afval, papieren en (plastieken) blikken weg te gooien. Lege glazen worden naar de toog teruggebracht. Het is verboden te roken in de club, op het speelterrein en in de kleedkamers.

Leden die zich willen inzetten voor de club of die willen helpen bij de organisatie van de clubactiviteiten, zijn van harte welkom. Zij kunnen hun interesse kenbaar maken aan de voorzitter.

Klachten, problemen, opmerkingen en suggesties kunnen steeds aan het bestuur worden voorgelegd.